Diabetische voet

Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus
Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? Is in het verleden een SIMM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan bent u waarschijnlijk onder behandeling van een podotherapeut en/of een pedicure. Sinds 2015 vinden deze behandelingen plaats onder verantwoordelijkheid van podotherapeut. Wij informeren u graag over deze veranderingen, de nieuwe werkwijze en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Wat is er veranderd sinds 2015?
Waar tot nu toe de (al dan niet reeds bij u vastgestelde) SIMM’s classificatie leidend was voor vergoeding vanuit de basisverzekering, vindt per 1 januari 2015 vergoeding plaats op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

Vanaf 1 januari 2015 zal de podotherapeut een coördinerende rol gaan vervullen in de voetengezondheidszorg en een individueel behandelplan opstellen waarin o.a. het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij de risicofactoren zo veel mogelijk worden ingeperkt.

Per 1 januari is het wel nodig om een verwijzing van uw huisarts te regelen, de huisarts kan deze electronisch aan ons doorsturen. Regel dit svp voor uw bezoek aan ons.

Wat betekent deze verandering voor u?
U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIMM’s classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen door een bezoek te brengen aan de podotherapeut. De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreffende diabetische voetzorg bij.

Kosten en vergoedingen
Het vaststellen van uw persoonlijk zorgprofiel is sinds 2015 een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*. Er is dan sprake van een SIMM 1 met een medische noodzaak. Wanneer de behandeling persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep wordt gedeclareerd ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan andere patiënten om hetzelfde doel te bereiken.

Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bijvoorbeeld de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.

Let op!
Staat u per 1 januari 2015 onder behandeling van een pedicure en is er geen persoonlijk behandelplan en een zorgprofiel vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet meer worden vergoed uit de basisverzekering.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering in 2015
Voor de overige voetzorg die niet onder de basisverzekering valt, ontvangt u ook in 2015 een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de levering van podotherapeutische zolen. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.

* Voor Zorgprofiel 1 vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar.
Kijk voor een compleet overzicht op
www.podotherapie.nl/vergoedingen.