Vergoedingen

De kosten voor de podotherapie wdient u altijd eerst zelf direct af te rekenen. U krijgt hiervoor een rekening die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen voor vergoeding. Op de rekening staan de codes die voor vergoeding nodig zijn.

Kijk op de informatiepagina over zorgverzekeraars voor meer informatie over de vergoedingen.